dimecres, 9 de novembre de 2011

Montfalcó Murallat

Montfalcó Murallat
Montfalcó Murallat
Carregat originalment per Jesús Cano Sánchez

Montfalcó Murallat és una entitat de població del municipi de Les Oluges a la comarca de la Segarra, aturonat damunt la confluència del riu Sió i del seu afluent per l'esquerra, la riera de Vergós.

Les quinze cases del nucli, construïdes en forma compacta al voltant d'una plaça on conflueixen els vessants de les teulades, i l'església parroquial de Sant Pere, és un dels millors exemples a Catalunya de vila closa, és a dir, de població protegida per muralles, sense edificacions extramurs. El castell de Montfalcó fou bastit a mitjan segle XI, i la fortalesa pròpiament dita ja formava part de la vila closa.

És un tipus de vila closa típic de l'època antiga i de l'edat medieval. La muralla actual, del segle XIII, té una única porta d'accés, doble i adovellada situada a llevant del recinte, que dóna a una plaça central on hi ha la cisterna, encara avui en ús. El carrer principal de la vila voreja la muralla i presenta una part porxada amb cases de gran interès arquitectònic. El recinte murat, només visible de l'exterior, és format per carreus rectangulars units per morter de calç. Amb el pas dels anys s'hi han anat fent noves obertures, a causa d'adequar la fortificació als canvis efectuats als habitatges.

Era de la jurisdicció del duc de Cardona fins a l'abolició dels senyorius al segle XIX.